ป้ายโฆษณารถไฟฟ้า BTS

บริการ รับทำป้ายโฆษณารถไฟฟ้า BTS ระบบคมนาคมที่มีคนใช้มากที่สุด มีคนเห็นเป็นจำนวนมาก
POPULA FANCLUB BILLBOARD LED
E-POSTER (4จอ)
สยาม 2, อโศก 1, สนามกีฬา 1, ขนาด 2.6x1 เมตร, สปอต 30 วินาที, 120 ครั้ง 4 จอ, 3 ครั้ง 1 ลูป, 10 ลูป ต่อวัน ต่อจอ, รวม 60 นาที
*ขนาดไฟล์ 1792x640pixel ชนิดไฟล์ .mov
*กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่นหน้าจอดับ สปอตจะไม่ได้รับการชดเชย
24,500.- /15 วัน
จอ LED ขนาดใหญ่ ด้านหน้าห้าง
ขนาด 19x15 เมตร 52,000.- /15วัน
ค่าโฆษณาป้ายรถไฟฟ้า BTS

E-POSTER (4จอ)
สยาม 2, อโศก 1, สนามกีฬา 1, ขนาด 2.6x1เมตร, สปอต 30วิ, 120ครั้ง, 4จอ, 3ครั้ง, 1ลูป, 10ลูป /วัน /จอ, รวม60นาที
24,500.- /15วัน

OVERHEAD BOARD
สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต
ขนาด 1.9 x 0.75 เมตร
ค่าผลิต 4,000.- /ป้าย

64,900.- /สถานี /เดือน

ESCALATOR LIGHT BOX
สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์
ขนาด 3 x 1.2 เมตร
ค่าผลิต 4,000.- /ป้าย

55,000.- /สถานี /เดือน

BANNER
สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม
ขนาด 3 x 1 เมตร
ค่าผลิต 2,000.- /ป้าย

24,500.- /ป้าย /7วัน

**กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่น หน้าจอดับสปอตจะไม่ได้รับการชดเชย**
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.