รับลงโฆษณา Facebook

บริการ..รับลงโฆษณา Facebook และวางแผนโปรโมทแฟนเพจ ด้วยประสบการณ์ด้านสื่อโฆษณากว่า 20ปี เรามุ่งหวังที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านการลงโฆษณา Facebook พร้อมทำโฆษณาแฟนเพจ
ราคารับลงโฆษณา Facebook
ค่าโฆษณา

10,000.-

15,000.-

20,000.-

30,000.-
ค่าบริการ

3,500.-

4,200.-

4,700.-

6,200.-
รวมเป็นเงิน

13,500.-

19,200.-

24,700.-

36,200.-
สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ
โฆษณาโปรโมท Facebook
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสูงสุด
1. ใช้ข้อมูล (data) เชิงลึกในการประมวลผลการทำงานอย่างละเอียด
2. เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสินค้าของลูกค้า โดยกำหนด อายุ, เพศ, พื้นที่,
   รายได้, การศึกษา, อื่นๆ เพื่อเพิ่มยอดขายสูงสุด
3. สรุปผลการทำงาน (พร้อมส่งรายงาน เมื่อจบการทำงานตามสัญญา)
4. การคิดค่าโฆษณาจะดูจาก กลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก สินค้ามีการแข่งขันสูง
   หรือปัจจัยอื่นๆ ราคาค่าโฆษณาต่อคำก็จะสูงตาม

Boost Post
- ช่วยให้โพสของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่
  นอกเหนือจากผู้ติดตามของเพจเราได้
- ช่วยให้โพสของเรามีคน Like, Share, Comment มากขึ้น
- ลูกค้าต้องแจ้งว่าต้องการให้ Boot Post หน้า Content
  โดยเลือกว่าจะซื้อแบบยอด View(ให้คนเห็น) หรือซื้อแบบ
  Click ก็ได้ (คือนับยอด Like, Share, Comment จำนวน
  ยอดที่ได้จะน้อยกว่า View)แบบจะเป็น VDOหรือภาพนิ่งก็ได้
- ถ้าลูกค้าเลือกซื้อโฆษณาแบบ View แบบโฆษณาที่ลงต้อง
  เป็น VDO เท่านั้น
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 090-987-7388
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: agency.jindamanee