ผลงานซื้อสื่อโฆษณา
3D อนิเมชั่น
.
สื่อโฆษณา Panasonic "แบตเตอรี่เพื่อความบังเทิง" 1 นาที
สื่อโฆษณา SCG "ร่างกายของเรา" 3 นาที
สื่อโฆษณา SCG "ลานปูน" 3 นาที
สื่อโฆษณา SCG "ปูนไฮบริด" 3 นาที