รับลงโฆษณา Line TODAY

7 วัน 7 ข่าว สรุปข่าวรอบสัปดาห์
Top Banner
- แสดงผลหน้าเดียว
- รับสินค้าวันละ 1 ชิ้น
375,000.- /วัน
Fixed Banner
- แสดงผลหน้า Top
- รับสินค้าวันละ 1 ชิ้น
111,000.- /วัน
Display/ Native ads
- แสดงผลหน้า Top ที่เดียว
- คนเห็น 1,500,000
- CPM ละ 217.- (ซื้อขั้นต่ำ 1500 CPM)
325,500.- /เดือน
*หมายเหตุ
1. เวลาในการจัดส่งโฆษณาหรือ banner (แบนเนอร์): หลังจากการส่งเอกสาร 5 วันทำการ
2. ผู้ที่ทำการจองช่วงเวลาในการโฆษณาก่อน ได้สิทธิก่อน
3. อนุญาตให้ทำการแก้ไขโฆษณา (artwork, อาร์ตเวิร์ค) ได้ 1 ครั้ง
4. การติดตามจากบุคคลที่ 3 เร็วๆนี้ (Dar & Sizmek)
5. อนุญาตการติดตามจาก bit.ly สำหรับ url ปลายทางใดๆก็ได้

** ไม่สามารถเลือก Demography ได้ **
**การส่ง Report จะเป็นการ Report จำนวน View และจำนวน Click**

ป้าย LED หน้าห้างขนาดยักษ์ ใจกลางเมือง
สี่แยกมาบุญครอง ขนาด 20.40x11.50 เมตร 49,800.- /15วัน
Advertorial Top Banner
แบบที่ 1
- ลูกค้าเตรียมเนื้อหา Content
- Line จะเรียบเรียงเนื้อหาให้อีกครั้ง
428,500.- /วัน

แบบที่ 2
- ลูกค้าส่ง Brief งานคร่าวๆ ให้ทาง Line
- Line เขียนเนื้อหาโดยไม่เป็นการขายสินค้า ลูกค้าแก้ไขไม่ได้
374,500.- /วัน

Advertorial
แบบที่ 1
- ลูกค้าเตรียมเนื้อหา Content
- Line จะเรียบเรียงเนื้อหาให้อีกครั้ง
374,000.- /วัน

แบบที่ 2
- ลูกค้าส่ง Brief งานคร่าวๆ ให้ทาง Line
- Line เขียนเนื้อหาโดยไม่เป็นการขายสินค้า ลูกค้าแก้ไขไม่ได้
321,000.- /วัน

*หมายเหตุ
1. Timeline การทำงานก่อนขึ้น Advertorial จะอยู่ในระหว่าง 10 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดทำการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจะเริ่มนับหลังจากทางไลน์ได้รับวัสดุชิ้นงาน ลิงค์เพจ รวมถึงเอกสารการสั่งซื้อทั้งหมดครบถ้วน
2. พื้นที่โฆษณาทุกตำแหน่งทางไลน์ขอสงวนให้กับผู้ที่ตอบตกลงสั่งซื้อก่อนเท่านั้น
3. การสั่งแก้ไขงานสามารถแก้ไขได้เพียง 1 ครั้ง (หากมีมากกว่า 1 ครั้ง คิดค่าบริการเพิ่ม 22,000.-/ ครั้ง)
4. ในกรณีที่ซื้อแบบที่ 2 (Line fully controlled content) อนุญาตให้ลูกค้าแก้ได้ 1 ครั้ง แต่หากยกเลิกทางไลน์จะคิดค่าบริการ 50% จากราคาเต็ม
5. ทางไลน์ยังไม่ Support 3rd party tracking
6. อนุญาตให้ใช้ bit.ly ในการแทร็คไปยังที่ลูกค้าต้องการได้

** ไม่สามารถเลือก Demography ได้ **
**การส่ง Report จะเป็นการ Report จำนวน View และจำนวน Click**

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.