รับลงโฆษณา LineTV

รับลงโฆษณา LineTV และวางแผนโฆษณา ลูกค้าสามารถเลือกลงโฆษณาได้หลายแบบ ไม่ว่าจะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทรายการ ระบุช่าวงเวลา เพิ่มจำนวนคนเห็นกว่า 1 ล้าน Impression ต่อเดือน ใช้ได้ทุกระบบทั้ง Android หรือ ios

ลงโฆษณา แบบที่ 1

Impression 1,000,000 (ข้ามโฆษณาได้)
โฆษณาขึ้นก่อนเข้ารายการ ความยาวหนัง ไม่เกิน 2 นาที

Run Auto ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
213,000.- /เดือน


เลือก 1 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย
235,600.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
243,800.- /เดือน

เลือก 3 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร + ให้Ad. โชว์ในช่วงเวลา (18.00น.-22.00น.)
255,000.- /เดือน

*ต้องส่ง Material ล่วงหน้า 7 วัน / ต้องเป็นภาพเคลื่อนไหว*

ลงโฆษณา แบบที่ 2

Impression 1,000,000 (ข้ามโฆษณาไม่ได้)
โฆษณาขึ้นก่อนเข้ารายการ ความยาวหนัง ไม่เกิน 30 วินาที

Run Auto ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
320,000.- /เดือน


เลือก 1 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย
354,000.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
365,700.- /เดือน

เลือก 3 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร + ให้Ad. โชว์ในช่วงเวลา (18.00น.-22.00น.)
381,600.- /เดือน

*ต้องส่ง Material ล่วงหน้า 7 วัน / ต้องเป็นภาพเคลื่อนไหว*

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.