ผลงานซื้อสื่อโฆษณา
รายการทีวี
.
สื่อโฆษณา ศุภาลัย "บ้านที่ดี" 30 วินาที
สื่อโฆษณา WD40 "น้ำมันหล่อลื่น" 15 วินาที
สื่อโฆษณา กองทุนสลากกินแบ่ง "มาเฟีย" 15 วินาที
สื่อโฆษณา MARATHON "เครื่องมือช่าง" 30 วินาที
Back