รับลงโฆษณา LineTV

รับลงโฆษณา LineTV และวางแผนโฆษณา ลูกค้าสามารถเลือกลงโฆษณาได้หลายแบบ ไม่ว่าจะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทรายการ ระบุช่าวงเวลา เพิ่มจำนวนคนเห็นกว่า 1 ล้าน Impression ต่อเดือน ใช้ได้ทุกระบบทั้ง Android หรือ ios
ลงโฆษณา แบบที่ 1
Impression 2,000,000 (คนเห็น)
โฆษณาจะเด้งแทรกขึ้นมาตอนดูหนังอยู่
ความยาวไม่เกิน 6 วินาที
Run Auto ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
222,000.- /เดือน

เลือก 1 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย
243,000.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
254,000.- /เดือน

ลงโฆษณา แบบที่ 2
Impression 1,000,000 (ข้ามโฆษณาได้)
โฆษณาขึ้นก่อนเข้ารายการ ความยาวหนัง ความยาวไม่เกิน 60 วินาที
Run Auto ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
222,000.- /เดือน

เลือก 1 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย
243,000.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
254,000.- /เดือน

เลือก 3 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร + ให้Ad. โชว์ในช่วงเวลา (18.00น.-22.00น.)
270,000.- /เดือน

*ต้องส่ง Material ล่วงหน้า 7 วัน / ต้องเป็นภาพเคลื่อนไหว*

ป้าย LED หน้าห้างขนาดยักษ์ ใจกลางเมือง
สี่แยกมาบุญครอง ขนาด 20.40x11.50 เมตร 49,800.- /15วัน
ลงโฆษณาแบบที่ 3
Impression 1,000,000 (ข้ามโฆษณาไม่ได้)
โฆษณาขึ้นก่อนเข้ารายการ ความยาวหนัง ไม่เกิน 30 วินาที

Run Auto ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
328,000.- /เดือน

เลือก 1 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย
358,000.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
375,000.- /เดือน

เลือก 3 อย่าง เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร + ให้Ad. โชว์ในช่วงเวลา (18.00น.-22.00น.)
390,000.- /เดือน

*ต้องส่ง Material ล่วงหน้า 7 วัน / ต้องเป็นภาพเคลื่อนไหว*

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.