บริการ ประกาศงานศพ
งานพระราชทานเพลิงศพ งานฌาปนกิจศพ

เพราะเราทราบดีว่าการลงประกาศงานศพ นั้นมีความจำเป็นที่ลูกค้าต้องการลงอย่างเร่งด่วนเราจึงปรับปรุงการให้บริการด้วยความรวดเร็วให้ทันกับความต้องการของท่านเจ้าภาพสามารถลง ประกาศงานศพได้ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
เอกสารประกอบในการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์
ต้องมีใบมรณะบัตร
สั่งจอง ลงโฆษณาก่อนล่วงหน้า 3 วัน พร้อมโอนเงิน
ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT 7%
บริการแบบโฆษณา "ฟรี"
บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์
ราคาประกาศงานศพ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
5,200.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 2x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
7,400.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
9,600.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
14,100.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x4คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
18,600.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x5คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
23,100.-
ราคาประกาศงานศพ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
4,100.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 2x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
5,800.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
7,600.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
11,400.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x4คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
15,000.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x5คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
18,000.-
ราคาประกาศงานศพ หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
2,900.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 2x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
4,400.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
5,760.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
8,640.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x4คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
11,520.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x5คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
14,400.-
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.