ป้ายโฆษณาออนไลน์

GeOfence คือสื่อที่แสดงโฆษณาบนป้าย Billboard และในห้างสรรพสินค้า
พร้อมทั้งเชื่อมโยง เข้าระบบมือถือของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทันที
แพ็กเกจ 1 / Geo-WORK
กลุ่มเป้าหมายคนทำงานสำนักงาน, กลุ่มผู้ใช้รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT
แพ็กเกจ 2 / Geo-GO
RATE CARD
Geo CBD

1. WORK

2. GO

3. DUO WORK + GO
EYEBALLS/MTH

59,257,497

69,783,816

129,041,313
Plan
Plus
Pro
Plus
Pro
Plus
Pro
Impression
1,750,000
3,750,000
1,750,000
3,750,000
3,750,000
8,250,000
ราคา/MTH
630,000.-
690,000.-
510,000.-
568,000.-
1,030,000.-
1,130,000.-
*หมายเหตุรายละเอียดโชว์บนป้ายโฆษณา
สปอต 30วินาที | 54 spot/ day/ screen 1620 spots/ month/ screen
จอ LED ขนาดใหญ่ ด้านหน้าห้าง
ขนาด 19x15 เมตร 52,000.- /15วัน
แพ็กเกจ 3 / In-Mall
โฆษณาจะแสดงในห้างสรรพสินค้า และบนมือถือของกลุ่มเป้าหมายที่เลือก
RATE CARD
Geo In-Mall
1. SIAM
2. CENTRAL INNER BKK NETWORK
3. CENTRAL NAKHON-RATCHASIMA
4. CENTRAL PHUKET
5. EMQUARTIER TWISTED POLE
6. ICON SIAM
7. ALL IN-MALL BKK
ราคา/MTH
473,000.-
229,000.-
51,000.-
48,000.-
91,000.-
196,000.-
746,000.-
The PanOramix
@Central World
Air time for
commercial ad

17 hours
No.of minute/hour
(loop)

5minutes/loop
No.of spot/hour(loop)
**spot 30 sec**

16spots/loop
No.of minutes/day
-

136minutes/day
No.of spot/day
-

272spots/day
No.of pack
-

10packs
Remark :
1. Operating time 18 hours (06.00 AM - 00.00 AM) and air time for commercial ad 17 hours
2. 10 minutes / hour for broadcast landlord’s content.
3. 60 minutes / day for broadcast the daily attraction performances, content and seasonal interactive campaign.
RATE CARD
MEDIA
The Panoramix @ Centralworld (Include 4K)
NO.OF PACK
7
MEDIA RENTAL /MONTH
2,025,000.-
Remark :
1. กรณีที่ลูกค้าสื่อซื้อจำนวน 3 แพคขึ้นไปภายในเดือนเดียวกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขายสื่อให้กับสินค้าคู่แข่งโดยตรง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญา ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อง 60 วัน ก่อนวันที่มีความประสงค์ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทางบริษัทฯ ขอแจ้งปรับเป็นจำนวนเงินค่าเช่าสื่อโฆษณา จำนวน 2 เดือน
3. ราคานี้ รวมค่าใช้จ่ายในการ render ไฟล์งานเพื่อขึ้นสื่อจำนวน 1 ครั้งเท่านั้น
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.