โฆษณาหนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ
โปรโมชั่น โฆษณาหนังสือพิมพ์
ยอดจำหน่ายมากกว่าล้านฉบับ ต่อวัน

ฟิคส์ หน้าการ์ตูน "ชัยราชวัตร" ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว ขาว-ดำ
ราคา 28,000.- /วัน (ทำแบบฟรี)

ฟิคส์ หน้าเศรษฐกิจ /ชัยราชวัตร
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
28,000.- /วัน
ฟิคส์ หน้ากีฬา
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
38,000.- /วัน
ฟิคส์ หน้าสตรี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
111,000.- /วัน
ฟิคส์ ตรงข้ามหน้าบันเทิง
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
366,000.- /วัน
ฟิคส์ ปกหลัง
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
153,000.- /วัน
ลอยกลาง (EXTRA)
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
364,000.- /วัน
ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
135,000.- /วัน
ฟิคส์ เนื้อในกีฬา
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
38,500.- /วัน
ฟิคส์ หน้าสตรี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
110,000.- /วัน
ตรงข้ามหน้าสตรี /บันเทิง
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
363,000.- /วัน
ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
69,000.- /วัน
ฟิคส์ ปก2 ด้านล่างขวามือ
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
26,000.- /วัน
หน้าฟิคส์
โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าฟิคส์ โดดเด่น เห็นชัดเจน ไม่ปนกับโฆษณาชิ้นอื่น
หนังสือพิมพ์รายวันยอดขาย
วันละ 750,000 ฉบับ

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา EAR
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
20,000.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปกกีฬา
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
69,800.- /วัน
ฟิคส์ หน้าสังคม
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
45,600.- /วัน
หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ
รายวัน อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
21,300.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
124,448.- /วัน
ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
114,000.- /วัน
หนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ อันดับ1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
16,500.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
117,000.- /วัน
ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
101,200.- /วัน
หนังสือพิมพ์ รายวัน
ข่าว ชัดเจน

ฟิคส์ หน้าปก บันเทิง
ขนาด 2.3x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
16,500.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปก กีฬา
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
70,000.- /วัน
ปกหน้า เช็คชั่นแรก
ขนาด 12x1.5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
90,000.- /วัน
ปกหน้า เช็คชั่นบันเทิง
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
130,000.- /วัน
หน้าทั่วไป
โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าทั่วไป ราคาประหยัด เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย
หนังสือพิมพ์ รายวันยอดขาย
มากกว่าล้านฉบับ ต่อวัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
10,400.- /วัน


หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
23,600.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
35,400.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
69,000.- /วัน
หนังสือพิมพ์ รายวันยอดขาย
วันละ 750,000 ฉบับ

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
11,400.- /วัน


หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
19,000.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
31,350.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
60,720.- /วัน
หนังสือพิมพ์ แนวธุรกิจ
รายวัน อันดับ 1

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,424.- /วัน


หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
29,000.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
39,200.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
74,040.- /วัน
หนังสือพิมพ์ ข่าวการเมือง
เรื่องชาวบ้าน ทั่วไป

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
7,100.- /วัน


หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,600.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
23,100.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
40,000.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
14,640.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
34,770.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
18,900.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
26,800.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
21,400.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
32,130.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
15,000.- /วัน
หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
45,000.- /วัน
จอ LED ขนาดใหญ่ ด้านหน้าห้าง
ขนาด 19x15 เมตร 52,000.- /15วัน
ค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์
แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
*ส่งแบบล่าช้าค่าปรับ 5,000.-*
หน้าทั่วไป

ขนาด 8 คอลัมน์นิ้ว
1,300.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,150.- /คอลัมน์นิ้ว
ฟิกส์ หน้าสตรี/กีฬา
สี่สี คอลัมน์นิ้วละ
*60 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป
1,833.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,250.-
หน้าทั่วไป

ขนาด 8-16 คอลัมน์นิ้ว
1,250.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าฟิกส์
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
1,400.-
ปกหลัง
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,550.-
หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
หรือตรงข้ามหน้าสตรี


3,025.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป

ขนาด 20-30 คอลัมน์นิ้ว
1,180.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป

ขนาด 4-6 คอลัมน์นิ้ว
1,350.- /คอลัมน์นิ้ว
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,012.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,995.-
ปกหลัง
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,185.-
EAR ปกกีฬา
สี่สี
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
19,000.- /ครั้ง
หน้าฟิกส์
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
1,140.-
หน้าฟิกส์
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,137.-
งานศพ

ขนาดไม่เกิน 4x3 คอลัมน์นิ้ว
950.- /คอลัมน์นิ้ว
ลอยกลาง
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
1,900.- /คอลัมน์นิ้ว
บทความ
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,900.-
ฟิกส์ บทความ
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,995.-
เจาะปิดท้าย

คอลัมน์นิ้วละ
2,375.-
โฆษณานำเที่ยว
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
900.-
โฆษณานำเที่ยว
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,282.-
ขนาดต่ำกว่า 20 คอลัมน์นิ้ว

คอลัมน์นิ้วละ
950.-
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,122.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
16,500.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 4x7 คอลัมน์นิ้ว
50,600.- /ครั้ง
Wrap 2 หน้า
สี่สี
900,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
117,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
101,200.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
13,950.- /ครั้ง
Wrap 4 หน้า
สี่สี

1,200,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 6x4 คอลัมน์นิ้ว
65,100.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,234.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
12,741.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว
21,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
115,735.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นสอง
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
127,400.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
945.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
94,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
98,000.- /ครั้ง
เนื้อใน
สี่สี
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
76,760.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,080.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,760.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x1.5 คอลัมน์นิ้ว
85,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา
สี่สี
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
61,710.- /ครั้ง
ระบุหน้า
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
1,232.-
ระบุหน้า
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,997.-
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา
สี่สี
ขนาด 2.3x2 คอลัมน์นิ้ว
14,850.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
130,680.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
960.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก ลงทุน
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,600.-
สี่สี เพิ่มครั้งละ


49,000.-
หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้ว
750.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,012.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
112,200.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
91,800.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ มติชน - ข่าวสด
หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้ว
935.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,300.-
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.