รับลงโฆษณา Line TODAY

7 วัน 7 ข่าว สรุปข่าวรอบสัปดาห์

MASTER BANNER
คนเห็น 1,000,000 impression
CPM ละ 222.-
222,000.- /เดือน

Banner Position #1
แสดงผลหน้า TOP
รับสินค้าวันละ 1 ชิ้น
120,000.- /วัน

Banner Position #2
DISPLAY /NATIVE

แสดงผลหน้า TOP
คนเห็น 1,000,000 impression
CPM ละ 222.-
222,000.- /เดือน

MID ARTICLE DISPLAY
DISPLAY /NATIVE
(กลางบทความ)

คนเห็น 1,000,000 impression
CPM ละ 222.-
222,000.- /เดือน

END ARTICLE
DISPLAY /NATIVE
(ท้ายบทความ)

คนเห็น 1,000,000 impression
CPM ละ 222.-
222,000.- /เดือน

OUT STREAM VDO AD
(กลางบทความ)
*Out-Stream Tog

คนเห็น 1,000,000 imp /CPM ละ 170.-
170,000.- /เดือน
Creative Hosting
คนเห็น 1,000,000 imp /CPM ละ 225.-
225,000.- /เดือน
Line Today 2019 Advertorial Price
No.
1
2
3
Channel
Top Page
Top Page
Lifestyle and Other Channels
Placement
Highlight Content (AV1)
Highlight Content Section (AV4)
Top Banner Advertorial (Slot1,AV5)
Price
275,000.-
68,000.-
68,000.-
Content
27,000.-
27,000.-
27,000.-
Perlod
1 Day
1 Day
1 Day
EST.
8 M.
700 K.
100 K.
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.