โฆษณาวิทยุ

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า สัมภาษณ์ในรายการ โดยดีเจชื่อดัง
ท็อปเรตติ้ง คลื่นข่าว อายุ 25+ กรุงเทพฯ+ปริมณฑล เดือน พ.ค.62
ท็อปเรตติ้งวิทยุ กรุงเทพฯ+ปริมณฑล อายุ 25+ เดือน พ.ค.62
ราคาเหมาวิทยุ Top Rating

EDS FM98
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน
21,000.- /แพ็ค

Chill FM89 ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /3 วัน
24,500.- /แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
12,600.- /แพ็ค

สวพ.ข่าว FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
12,000.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
26,400.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /3 วัน
19,200.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน
18,000.- /แพ็ค

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
14,500.- /แพ็ค

Star FM98 ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 180สปอต/เดือน
30,000.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน
15,000.- /แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /4 วัน
25,000.- /แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
12,000.- /แพ็ค

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
11,900.- /แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
21,600.- /แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
19,200.- /แพ็ค

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
22,400.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา ผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ
ผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ 30 วินาที ดีเจ 1 เสียง (ฟัง Online + ฟรีค่าสคริปโฆษณา)
9800.-
โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
14,900.- /แพ็ค

สวพ.ข่าว FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
14,500.- /แพ็ค

SportRadio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /2 วัน
18,500.- /แพ็ค

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
13,600.- /แพ็ค

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
14,200.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
10,000.- /แพ็ค

จราจร FM99.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
15,500.- /แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
16,800.- /แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
9,900.- /แพ็ค

RR one FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
10,000.- /แพ็ค

วิทยุไทย FM105
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /3 วัน
12,500.- /แพ็ค

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน
17,200.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

EDS FM98
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
14,000.- /แพ็ค

Chill FM89 ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
15,500.- /แพ็ค

Sweet FM89.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
13,500.- /แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
16,800.- /แพ็ค

Mono Fresh FM91.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /3 วัน
13,500.- /แพ็ค

สวท FM92.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 4 สปอต / วัน
26,000.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน
39,600.- /แพ็ค

HappyTime FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
10,300.- /แพ็ค

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
19,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
13,500.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
13,000.- /แพ็ค

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /2 วัน
21,000.- /แพ็ค

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
15,000.- /แพ็ค

Star FM98 ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 180 สปอต
30,000.- /แพ็ค

Spring FM98.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /3 วัน
13,000.- /แพ็ค

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
14,400.- /แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
17,000.- /แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน
24,000.- /แพ็ค

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
17,500.- /แพ็ค

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
15,500.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นกีฬายอดนิยม
SportRadio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน
9,500.- /แพ็ค
Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน
13,000.- /แพ็ค
ค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,300.- /สปอต

สวพ.ข่าว FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,700.- /สปอต

Sport Radio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,500.- /สปอต

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,650.- /สปอต

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,200.- /สปอต

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 6 แถม 1
1,500.- /สปอต

จราจร FM99.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,800.- /สปอต

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,000.- /สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,400.- /สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
ทั่วประเทศ
คละเวลา

4,900.- /สปอต

คลื่นข่าว FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,500.- /สปอต

วิทยุไทย FM105
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,100.- /สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 2
1,800.- /สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
เรื่องเด่นเย็นนี้
15.45น.-17.00น.

3,500.- /สปอต

วิทยุภูมิภาค (อสมท)
ทั่วประเทศ
คละเวลา

8,500.- /สปอต

ค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

EDS FM98
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,100.- /สปอต

Chill FM89 ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,400.- สปอต

Sweet FM89.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,500.- /สปอต

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 4 แถม 1
2,100.- /สปอต

Mono Fresh FM91.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,500.- /สปอต

สวท FM92.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07.30น. - 08.00น.

6,500.- /สปอต

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

4,400.- /สปอต

Happy Time FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,100.- /สปอต

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,300.- /สปอต

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07.05น.-23.55น.

2,000.- /สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
ทั่วประเทศ
24.00น.-07.00น.

3,000.- /สปอต

Virgin Hitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 4 แถม 1
2,300.- /สปอต

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
00.05น.-19.55น.

1,800.- /สปอต

Mellow FM97.5
ทั่วประเทศ
20.00น.-00.00น.

2,200.- /สปอต

Virgin FM98 ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 180สปอต /เดือน
30,000.- /เดือน

SpringFM98.5ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,400.- /สปอต

วิทยุจุฬา FM101.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,500.- /สปอต

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,800.- /สปอต

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,800.- /สปอต

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เรื่องเล่าเช้านี้ 4สปอต
ทั่วไป 16 สปอต
54,000.-

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ทั่วไป
ซื้อ 5 แถม 1
2,400.- /สปอต

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เรื่องเล่าเช้านี้

3,700.- /สปอต

GreenWaveFM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,800.- /สปอต

Met Radio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,800.- /สปอต

Big C
ทั่วประเทศ
คละเวลา
ซื้อ 1 สัปดาห์
56,000.-

Tesco Lotus
ทั่วประเทศ
คละเวลา
ซื้อ 1 เดือน
470,000.-

** ราคา 1 สปอต ต้องลงอย่างน้อย 50 สปอตขึ้นไป (1 เดือน) **
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.