รับลงโฆษณา Facebook

บริการ..รับลงโฆษณา Facebook และวางแผนโปรโมทแฟนเพจ ด้วยประสบการณ์ด้าน ซื้อสื่อโฆษณากว่า 20 ปี เรามุ่งหวังที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าตรงกลุ่มเป้าหมาย
ราคารับลงโฆษณา Facebook
ค่าซื้อโฆษณา
10,000.-
15,000.-
20,000.-
30,000.-
ค่าบริการ
3,500.-
4,200.-
4,700.-
6,200.-
รวมเป็นเงิน
13,500.-
19,200.-
24,700.-
36,200.-
* สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ *
ลงโฆษณาโปรโมท Facebook
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายสูงสุด
1. ใช้ข้อมูล (data) เชิงลึกในการประมวลผลการทำงานอย่างละเอียด
2. เลือกลงโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า โดยกำหนด อายุ, เพศ, พื้นที่,
   รายได้, การศึกษา, อื่นๆ เพื่อเพิ่มยอดขายสูงสุด
3. สรุปผลการทำงาน (พร้อมส่งรายงาน เมื่อจบการทำงานตามสัญญา)
4. การคิดค่าลงโฆษณา facebook จะดูจาก กลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก สินค้ามีการ
   แข่งขันสูงหรือปัจจัยอื่นๆ ราคาค่าลงโฆษณา ต่อคำก็จะสูงตาม
ลงโฆษณา Boost Post
- ช่วยให้โพสของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ นอกเหนือจากผู้ติดตาม
  ของเพจเราได้
- ช่วยให้โพสของเรามีคน Like, Share, Comment มากขึ้น
- ลูกค้าต้องแจ้งว่าต้องการให้ Boot Post หน้า Content โดยเลือกว่าจะซื้อแบบ
  ยอดView (ให้คนเห็น) หรือซื้อแบบ Click ก็ได้ (คือนับยอด Like, Share,
  Comment จำนวนยอดที่ได้จะน้อยกว่าView) แบบเป็น VDO หรือภาพนิ่งก็ได้
- ถ้าลูกค้าเลือกลงโฆษณาแบบ View แบบโฆษณาที่ลงต้องเป็น VDO เท่านั้น
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.