รับลงโฆษณา Youtube

บริการ..ลงโฆษณา youtube เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่สร้างแบรนด์ ผ่านสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์ เพื่อยอดขายสูงสุด ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า พร้อม DATA ประเมินผลก่อนทำงานจริง และส่งรายงานผลการทำงานตามสัญญา
ราคาลงโฆษณา youtube
ค่าโฆษณา
10,000.-
15,000.-
20,000.-
30,000.-
ค่าบริการ
3,900.-
4,700.-
5,000.-
6,400.-
รวมเป็นเงิน
13,900.-
19,700.-
25,000.-
36,400.-
* สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ *
การคิดค่าลงโฆษณา youtube จะดูจากกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก สินค้ามีการแข่งขันสูง หรือปัจจัยอื่นๆ ราคาค่าลงโฆษณา youtube ต่อคำก็จะสูงตาม และการเลือก Placement เลือกช่องหรือรายการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่องเรตติ้งดีเด่น Workpoint ลูกค้าต้องดูว่ามีรายการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มี ควรเลือก Demographi(กลุ่มผู้เข้าชม) และเลือก Interest เลือกคนที่มีความสนใจสินค้าของกลุ่มนั้นๆแทนการเลือกรายการ

ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการลงโฆษณา youtubeได้ 3 แบบตามตัวอย่าง

1. Pre-Roll ads (กดข้ามได้)
- รูปแบบวีดีโอ พร้อมปุ่มกดข้าม
- เสียค่าโฆษณาเมื่อมีผู้ชมเกิน 30 วินาที หรือชมวีดีโอจนจบ
  (ถ้าวีดีโอสั้นกว่า 30 วินาที)
- โฆษณาของลูกค้าจะขึ้นก่อนวีดีโอบน youtube ผู้ชมเลือกได้
  ว่าจะชมโฆษณา หรือเข้าดู youtube
- ลูกค้าต้องมี วีดีโอสินค้าเพื่อการโฆษณา
- คิดค่าโฆษณาเป็น View
- สามารถทำลิงค์ Call-To-Action ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ หรือ Facebook ของลูกค้า
2. Youtube Bumper Ad (กดข้ามไม่ได้)
- ความยาววีดีโอ หรือภาพนิ่ง 6 วินาที
- เสียค่าโฆษณาทันที เมื่อแสดงโฆษณา
- การซื้อจะเป็นแบบ Impression(นับจำนวนการมองเห็น) อย่างเดียว
  คิดเงินเป็น CPM ละกี่บาท ไม่สามารถซื้อแบบ Viewได้ (นับจำนวนคนดูจนจบ)
- สามารถทำลิงค์ Call-To-Action ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ หรือ Facebook ของลูกค้า
3. True View Discovery (Desktop PC)
- แสดงโฆษณาวีดีโอ แนะนำด้านขวามือของ Youtube หรือ แสดงโฆษณา
  บนหน้า Youtube Search ใต้กล่องคำค้นหา
- เสียค่าโฆษณา เมื่อมีคนคลิกดู VDO
- คิดค่าโฆษณาเป็นแบบ View ไม่ได้คิดเงินแบบ impression
- สามารถทำลิงค์ Call-To-Action ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ หรือ Facebook ของลูกค้า
3.1 True view Discovery (Mobile, Tablet)
- โฆษณาใต้วีดีโอ youtube แสดงเฉพาะบนมือถือ แท็บเล็ต
- สามารถคลิกโฆษณาลิงค์ไปที่ website หรือ Facebookได้
- เจาะกลุ่มผู้ใช้มือถือ
- เสียค่าโฆษณา เมื่อมีคนคลิกดู VDO
- คิดเงินเป็นแบบ View ไม่ใช่ impression
- สามารถทำลิงค์ Call-To-Action ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ หรือ Facebook ของลูกค้า
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.