ป้ายโฆษณารถไฟฟ้า BTS

บริการ รับทำป้ายโฆษณารถไฟฟ้า BTS ระบบคมนาคมที่มีคนใช้มากที่สุด มีคนเห็นเป็นจำนวนมาก
POPULA FANCLUB BILLBOARD LED
E-POSTER (4จอ)
สยาม 2, อโศก 1, สนามกีฬา 1, ขนาด 2.6x1 เมตร, สปอต 30 วินาที, 120 ครั้ง 4 จอ, 3 ครั้ง 1 ลูป, 10 ลูป ต่อวัน ต่อจอ, รวม 60 นาที
*ขนาดไฟล์ 1792x640pixel ชนิดไฟล์ .mov
*กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่นหน้าจอดับ สปอตจะไม่ได้รับการชดเชย
24,500.- /15 วัน
จอ LED ขนาดใหญ่ ด้านหน้าห้าง
ขนาด 19x15 เมตร 52,000.- /15วัน
ค่าโฆษณาป้ายรถไฟฟ้า BTS

Bulkhead
Pack A,B: 6 Trains /Pack
ขนาด A: 87.6x52.6cm
ขนาด B: 37.6x57.6cm
ค่าผลิต:
A: 30,240.- /54Panels
B: 15,660.- /54Panels
156,750.- /Pack /Month

Window Panel
Pack A,B: 12Panels /Train
ขนาด A: 92.5x14cm
ขนาด B: 90x12cm
ค่าผลิต:
14,400.- /12Panels
77,000.- /Train /Month

Wallpaper
Pack A,B: 32Panels /Train
ขนาด A: 72x179.5cm (2Panels)
ขนาด B: 70.5x176cm (2Panels)

ค่าผลิต:
179,200.- /32Panels
160,000.- /Train /Month

Handgrip
ขนาด 9.5x8.2cm
A: 168 Units /Train
B: 224 Units /Train
ค่าผลิต:
A: 12,000.- /Train
B: 16,000.- /Train
130,000.- /Train /Month

Standard
ขนาด 23.8x122cm
48Panels /12Trains /Pack (4Panels /Train)
ค่าผลิต:
16,800.- /48Panels
200,000.- /Pack/Month

Above The Seat
Pack A,B: 48Panels /Train
ขนาด A: 57.6x37.6cm
ขนาด B: 37.6x57.6cm
48Panels /12Trains /Pack
(4Panels /Train)
ค่าผลิต:
13,920.- /48Panels
300,000.- /Pack/Month

E-POSTER (4จอ)
สยาม 2, อโศก 1, สนามกีฬา 1, ขนาด 2.6x1เมตร, สปอต 30วิ, 120ครั้ง, 4จอ, 3ครั้ง, 1ลูป, 10ลูป /วัน /จอ, รวม60นาที
24,500.- /15วัน

OVERHEAD BOARD
สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต
ขนาด 1.9 x 0.75 เมตร
ค่าผลิต 4,000.- /ป้าย

64,900.- /สถานี /เดือน

ESCALATOR LIGHT BOX
สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์
ขนาด 3 x 1.2 เมตร
ค่าผลิต 4,000.- /ป้าย
55,000.- /สถานี /เดือน

BANNER
สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม
ขนาด 3 x 1 เมตร
ค่าผลิต 2,000.- /ป้าย
24,500.- /ป้าย /7วัน

**กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่น หน้าจอดับสปอตจะไม่ได้รับการชดเชย**
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.