ลูกค้าของเรา

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ลูกค้าให้โอกาสเรา ในการให้บริการงานทางด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆอย่างครบวงจร โดยเรายึดหลักที่ว่าถ้าลูกค้าประสบความสำเร็จก็เหมือนกับว่าเราประสบความสำเร็จไปด้วย เราจึงรักษามาตราฐานการให้บริการลูกค้าทุกราย อย่างดีที่สุดเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
การเงิน การธนาคาร

Shoping สินค้าทั่วไป

สุขภาพ และความงาม

อสังหาริมทรัพย์

การศึกษา สาระ ความรู้

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 090-987-7388
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: agency.jindamanee