รายชื่อลูกค้าของเรา
บางส่วน
บริษัท จินดามณี จำกัด เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ลูกค้าให้โอกาสเรา ในการให้บริการงานทางด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆอย่างครบวงจรโดยเรายึดหลักที่ว่าถ้าลูกค้าประสบความสำเร็จก็เหมือนว่ากับประสบความสำเร็จด้วยเราจึงรักษาคุณภาพ และมาตราฐานการให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างดีที่สุดเพื่อความสำเร็จในธุรกิจร่วมกัน...
.
การเงิน การธนาคาร
.
Shoping สินค้าทั่วไป
.
สุขภาพ และความงาม
.
อสังหาริมทรัพย์
.
การศึกษา สาระ ความรู้
.