ค่าโฆษณา
คลื่นวิทยุ ประจำปี 2560

คลื่นข่าว
คลื่นรายการ
รายละเอียด
ค่าโฆษณา
FM 96.5 คลื่นความคิด
ประเภท SPOT สปอตละ 1,700.- วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เวลา 5 วัน
42,500.-
FM 97 สถานีข่าวคุณภาพ
ประเภท SPOT วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เวลา 5 วัน
69,000.-
FM 97 สถานีข่าวคุณภาพ
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที รายการ "คุณสุภาพ คลี่ขจาย"
(เวลา 08.00น.-09.00น., 17.00น.-18.00น.) ครั้งละ
15,000.-
FM 97 สถานีข่าวคุณภาพ
ประเภท JINGLE พูดสนับสนุนรายการ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที (สนับสนุนสถานีลงได้ทุกต้นชั่วโมง) ครั้งละ
2,000.-
FM 101 R R one
ประเภท SPOT สปอตละ 1,900.- (ซื้อ 5 แถม 1 / ซื้อ 8 แถม 2) วันละ 6 ครั้ง จำนวน 30 สปอต เวลา 5 วัน
47,500.-
FM 101 R R one
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ช่วงไพรม์ไทม์ ครั้งละ
10,000.-
FM 101 R R one
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ไม่ใช่ช่วงไพรม์ไทม์ ครั้งละ
7,000.-
FM 101 R R one
ประเภท JINGLE พูดสนับสนุนรายการ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที วันละ 8 ครั้ง เดือนละ
90,000.-
FM ส.ทร.106 ครอบครัวข่าว
ประเภท SPOT (ซื้อ 5 แถม 2 เวลาทั่วไป) วันละ 7 ครั้ง จำนวน 35 สปอต เวลา 5 วัน
49,000.-
FM ส.ทร.106 ครอบครัวข่าว
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ครั้งละ
10,000 - 15,000.-
FM ส.ทร.106 ครอบครัวข่าว
ประเภท JINGLE พูดสนับสนุนรายการ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที เรื่องเด่น จ-ศ วันละ 1คู่ เดือนละ
60,000.-
FM ส.ทร.106 ครอบครัวข่าว
ประเภท JINGLE พูดสนับสนุนรายการ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที ทั่วไป จ-ศ วันละ 1คู่ เดือนละ
40,000.-
จส. 100
ประเภท SPOT สปอตละ 1,900.- วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เวลา 5 วัน
47,500.-
FM 100.5 คลื่นข่าว
ประเภท SPOT สปอตละ 1,500.- วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เวลา 5 วัน
37,500.-
FM 100.5 คลื่นข่าว
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ครั้งละ
8,000.-
FM 100.5 คลื่นข่าว
ประเภท JINGLE พูดสนับสนุนรายการ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที ก่อนเบรก - หลังเบรก คู่ละ
2,000.-
.
คลื่นวัยทำงาน
คลื่นรายการ
รายละเอียด
ค่าโฆษณา
FM 105.5 Eazy
ประเภท SPOT (ซื้อ 5 แถม 1) ทั่วไป (5ครั้ง) + เรื่องเล่าเช้านี้ (1ครั้ง) ทั่วไป
วันละ 6 ครั้ง จำนวน 30 สปอต เวลา 5 วัน
73,000.-
FM 105.5 Eazy
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ครั้งละ
20,000.-
FM 106.5 Gren Wave
ประเภท SPOT สปอตละ 2,800.- (ซื้อ 5 แถม 1) วันละ 6 ครั้ง จำนวน 30 สปอต เวลา 5 วัน
70,000.-
FM 93 Cool
ประเภท SPOT สปอตละ 4,400.- (ซื้อ 4 แถม 1 / ซื้อ 6 แถม2) วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เวลา 5 วัน
88,000.-
FM 93 Cool
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ครั้งละ
35,000.-
FM 95 ลูกทุ่งมหานคร
ประเภท SPOT สปอตละ 3,000.- วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เวลา 5 วัน
75,000.-
FM 95 ลูกทุ่งมหานคร
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ครั้งละ
10,000.-
FM 95 ลูกทุ่งมหานคร
ประเภท JINGLE พูดสนับสนุนรายการ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที ซื้อกี่ครั้งต่อวันก็ได้ (เข้ารายการ 1 ครั้ง + ออกรายการ 1 ครั้ง) คู่ละ
3,000.-
FM 103.5 One
ประเภท SPOT สปอตละ 2,700.- (ซื้อ 5 แถม 1) P2,N3 แถมให้ช่วงดึก วันละ 6 ครั้ง จำนวน 30 สปอต เวลา 5 วัน
67,500.-
FM 103.5 One
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ครั้งละ
25,000.-
.
คลื่นวัยรุ่น
คลื่นรายการ
รายละเอียด
ค่าโฆษณา
FM 95.5 Virgin Hitz
ประเภท SPOT สปอตละ 2,400.- (ซื้อ 5 แถม 1 คละเวลา) วันละ 6 ครั้ง จำนวน 30 สปอต เวลา 5 วัน
60,000.-
FM 95.5 Virgin Hitz
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ครั้งละ
20,000.-
FM 102.5 Get
ประเภท SPOT สปอตละ 2,200.- (ซื้อ 5 แถม 1 / ซื้อ 7 แถม 2) วันละ 6 ครั้ง จำนวน 30 สปอต เวลา 5 วัน
55,000.-
FM 102.5 Get
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที เวลา 10.00น. - 22.00น. ครั้งละ
10,000.-
FM 107 Met
ประเภท SPOT สปอตละ 1,600.- (ซื้อ 4 แถม 1 คละเวลา) วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เวลา 5 วัน
32,000.-
FM 107 Met
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ช่วงไพรม์ไทม์ ครั้งละ
11,000.-
FM 107 Met
ประเภท PR พูดประชาสัมพันธ์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ไม่ใช่ช่วงไพรม์ไทม์ ครั้งละ
13,000.-
FM 107 Met
ประเภท JINGLE พูดสนับสนุนรายการ ความยาวไม่เกิน 10 วินาที (จันทร์ - ศุกร์ วันละ 4 ครั้ง) เดือนละ
210,000.-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า