โฆษณาวิทยุ ผลิตสปอตวิทยุ ค่าโฆษณาวิทยุ

โฆษณาวิทยุ

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า สัมภาษณ์ในรายการ โดยดีเจชื่อดัง
Rating Radio 30 อันดับ ประจำเดือน ก.ค.61 (อายุ 30+)
ราคาเหมาวิทยุ Top Rating

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต/ 3 วัน
18,900.-/แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต/ 2 วัน
26,800.-/แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต/ 4 วัน
26,000.-/แพ็ค

Chill FM89 ออนไลน์
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต/ 3 วัน
15,000.-/แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต/ 2 วัน
9,200.-/แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต/ 2 วัน
17,000.-/แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
22,200.-/แพ็ค

GreenWaveFM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
23,000.-/แพ็ค

สบายดีเรดิโอ FM88.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต/ 2 วัน
22,000.-/แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต/ 3 วัน
22,000.-/แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
11,700.-/แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
20,800.-/แพ็ค

ผลงานโฆษณาวิทยุ
โปรโมชั่น โฆษณาวิทยุ

ผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ 30 วินาที ดีเจ 1 เสียง
(ฟัง Online + ฟรีค่าสคริปโฆษณา)

฿ 9800.-

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

สวพ.ข่าว FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
13,900.-/แพ็ค

SportRadio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต/ 2 วัน
18,500.-/แพ็ค

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
13,100.-/แพ็ค

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต/ 2 วัน
13,600.-/แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
13,100.-/แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต/ 4 วัน
26,000.-/แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
11,700.-/แพ็ค

RR one FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต/ 2 วัน
9,400.-/แพ็ค

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต/ 3 วัน
16,800.-/แพ็ค

คลื่นกีฬายอดนิยม

96 SPORT RADIO

฿ 9,300.-

รวม 6 สปอต/ 2 วัน

99 Active RADIO

฿ 13,100.-

รวม 8 สปอต/ 2 วัน

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต/ 2 วัน
9,200.-/แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต/ 2 วัน
26,800.-/แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต/ 3 วัน
22,000.-/แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต/ 3 วัน
18,900.-/แพ็ค

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต/ 2 วัน
20,500.-/แพ็ค

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
15,000.-/แพ็ค

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
14,800.-/แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
22,200.-/แพ็ค

EFM FM104.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
19,000.-/แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต/ 2 วัน
25,000.-/แพ็ค

GreenWaveFM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน
23,000.-/แพ็ค

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต/ 2 วัน
17,800.-/แพ็ค

ค่าโฆษณา คลื่นวิทยุ

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า สัมภาษณ์ในรายการ โดยดีเจชื่อดัง
ค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,400.-/สปอต

สวพ.ข่าว FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,800.-/สปอต

Sport Radio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,600.-/สปอต

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,700.-/สปอต

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,300.-/สปอต

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 6 แถม 1
1,700.-/สปอต

จราจร FM99.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,800.-/สปอต

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
2,200.-/สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,500.-/สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
ทั่วประเทศ
คละเวลา
-
4,900.-/สปอต

RR one FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,600.-/สปอต

วิทยุไทย FM105
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,200.-/สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
24.00น.-04.00น.
ซื้อ 5 แถม 2
1,900.-/สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
เรื่องเด่นเย็นนี้
15.45น.-17.00น.
-
3,600.-/สปอต

วิทยุภูมิภาค (อสมท)
ทั่วประเทศ
คละเวลา
-
9,200.-/สปอต

ค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

สบายดีเรดิโอ FM88.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
2,200.-/สปอต

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 4 แถม 1
1,600.-/สปอต

Mono Fresh FM91.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,600.-/สปอต

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 4 แถม 1
4,500.-/สปอต

Happy Time FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,100.-/สปอต

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,900.-/สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07.05น.-23.55น.
-
2,100.-/สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
ทั่วประเทศ
24.00น.-07.00น.
-
3,200.-/สปอต

Virgin Hitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,300.-/สปอต

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
00.05น.-19.55น.
ซื้อ 5 แถม 1
1,900.-/สปอต

Mellow FM97.5
ทั่วประเทศ
20.00น.-00.00น.
ซื้อ 5 แถม 1
2,300.-/สปอต

VirginStar FM98
ฟังออนไลน์เท่านั้น
คละเวลา
ซื้อ 180 สปอต 1 เดือน
36,000.-/เดือน

วิทยุจุฬา FM101.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,800.-/สปอต

Get Radio FM102.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,500.-/สปอต

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
1,900.-/สปอต

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,800.-/สปอต

EFM FM104.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
-
2,400.-/สปอต

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เรื่องเล่าเช้านี้ 4 สปอต
ทั่วไป 16 สปอต
54,500.-

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ทั่วไป
ซื้อ 5 แถม 1
2,600.-/สปอต

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เรื่องเล่าเช้านี้
-
3,800.-/สปอต

GreenWaveFM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
2,900.-/สปอต

Met Radio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1
1,800.-/สปอต

Big C
ทั่วประเทศ
คละเวลา
ซื้อ 1 สัปดาห์
59,500.-

Tesco Lotus
ทั่วประเทศ
คละเวลา
ซื้อ 1 เดือน
480,000.-

** ราคาทั้งหมดนี้ต้องลง 1 เดือนขึ้นไป **
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรก
ซื้อสื่อโฆษณา บริการของเรา รับลงโฆษณา โฆษณาออนไลน์
โปรโมชั่นค่าโฆษณา ส่วนลด คลื่นวิทยุ ส่วนลด สิ่งพิมพ์ ส่วนลด ป้ายโฆษณา ราคาประกาศงานศพ
ส่วนลด ทีวี รายการทอร์คโชว์ รายการข่าว รายการวาไรตี้ รายการกีฬา ทีวีดาวเทียม
ส่วนลด web,apps LineTV LineToday Facebook Google Youtube Instagram
รับผลิตหนังโฆษณา รายชื่อลูกค้า ผลงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ ผลงานโฆษณาวิทยุ ผลงานโฆษณาทีวี
ติดต่อเรา สมัครงาน @Line

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 090-987-7388
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: agency.jindamanee