ซื้อโฆษณา Instagram

บริการ..ซื้อโฆษณา Instagram รีวิวสินค้า วางแผนการโปรโมท Instagram เพื่อเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากผ่านโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถกำหนดกลุ่มคน อายุ เพศ พื้นที่เป้าหมาย ทำให้การโปรโมทสินค้าตรงตามความต้องการ
ราคาซื้อโฆษณา Instagram
ค่าซื้อโฆษณา
10,000.-
15,000.-
20,000.-
30,000.-
ค่าบริการ
3,800.-
4,500.-
4,800.-
6,200.-
รวมเป็นเงิน
13,800.-
19,500.-
24,800.-
36,200.-
* สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ *
รายละเอียดซื้อโฆษณา Instagram
1. ลูกค้าต้องมี Account ของ Facebook ก่อน
2. จำกัดวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 วินาที
3. อัตราส่วนสำหรับการแสดงผลบนเป็นวิดีโอแนวตั้ง มี 3 ขนาดคือ 4:5, 2:3 และ 9:16
4. การคิดค่าซื้อโฆษณา จะดูจากกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก สินค้ามีการแข่งขันสูง หรือปัจจัยอื่นๆ ราคาค่าโฆษณาต่อคำก็จะสูงตาม
5. สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของการโปรโมทสินค้าได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, อายุ, เพศ, ภาษา, ความสนใจ เป็นต้น
6. ลูกค้าต้องกำหนดรูปแบบในการโปรโมทสินค้า เช่น โปรโมทสินค้าแบบ Click to website หรือแบบ VDO View
7. วีดีโอควรสามารถเข้าใจได้ โดยไม่ต้องมีเสียง เพราะคนส่วนใหญ่จะปิดเสียงเอาไว้

4:5
Vertical
(Instagram and Facebook Feed)

2:3
Vertical
(Facebook only)

9:16
Full Portrait/Vertical
(Instagram Stories and Facebook Feed)
รูปแบบการซื้อโฆษณา

Instagram Ads บน newsfeed
Click to website
App Installs
VDO view
IG Story

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.