ผลงานซื้อสื่อโฆษณา
รายการทีวี
.
สื่อโฆษณา ยาสมุนไพร"คุณสัมฤทธิ์" 30 วินาที
สื่อโฆษณา แบตเตอรี่ "พานาโซนิค" 15 วินาที
สื่อโฆษณา เครื่องสำอาง "Scaderm" 30 วินาที
สื่อโฆษณา กองทุนสลากกินแบ่ง "ผีพนัน" 30 วินาที
สื่อโฆษณา หัวม้าลาย "คู่ชุดหยุดโลก" 15 วินาที