หนังสือพิมพ์ โฆษณาหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ราคาค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์

โฆษณา หนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ
โปรโมชั่นค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์

ยอดจำหน่าย 1.1 ล้านฉบับ ต่อวัน

ฟิคส์ หน้าการ์ตูน "ชัยราชวัตร" ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 52,000.- /วัน (ทำแบบฟรี)

ฟิคส์ หน้าเศรษฐกิจ
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 52,000.- /วัน
ฟิคส์ หน้ากีฬา
ขนาด 4x5col. สี่สี
ราคา 70,000.- /วัน
ฟิคส์ ตรงข้ามหน้าบันเทิง
ขนาด 8x15col. สี่สี
ราคา 462,000.- /วัน
ฟิคส์ หน้าสตรี
ขนาด 12x5col. สี่สี
ราคา 210,000.- /วัน

หน้าฟิคส์

โฆษณาหน้าฟิคส์ โดดเด่น เห็นชัดเจน ไม่ปนกับโฆษณาชิ้นอื่น


หนังสือพิมพ์รายวันยอดขายวันละ 750,000ฉบับ

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา EAR
ขนาด 4x2col. สี่สี
ราคา 24,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา
ขนาด 6x5col. สี่สี
ราคา 66,900.- /วัน

ฟิคส์ ตรงข้ามหน้าบันเทิง
ขนาด 6x5col. สี่สี
ราคา 87,750.- /วัน


หนังสือพิมพ์กลุ่มคนวัยทำงาน-คนรุ่นใหม่

ฟิคส์ หน้าปก 1
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 99,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 90,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 EAR
ขนาด 6x2.5col. สี่สี
ราคา 23,750.- /วัน


หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ
รายวัน อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 131,769.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2col. สี่สี
ราคา 22,627.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 119,790.- /วัน


หนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ อันดับ1

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 117,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2.5col. สี่สี
ราคา 17,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 99,000.- /วัน

หน้าทั่วไป

โฆษณาหน้าทั่วไป ราคาประหยัด เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4col. ขาว-ดำ
ราคา 15,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 33,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5col. ขาว-ดำ
ราคา 48,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10col. ขาว-ดำ
ราคา 96,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3col. ขาว-ดำ
ราคา 16,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 27,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5col. ขาว-ดำ
ราคา 40,500.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10col. ขาว-ดำ
ราคา 72,900.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3col. ขาว-ดำ
ราคา 10,680.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 17,800.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5col. ขาว-ดำ
ราคา 26,700.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10col. ขาว-ดำ
ราคา 48,060.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3col. ขาว-ดำ
ราคา 17,424.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 29,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5col. ขาว-ดำ
ราคา 39,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10col. ขาว-ดำ
ราคา 69,696.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3col. ขาว-ดำ
ราคา 14,640.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5col. ขาว-ดำ
ราคา 36,600.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 21,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5col. ขาว-ดำ
ราคา 31,500.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 24,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5col. ขาว-ดำ
ราคา 36,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 16,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10col. ขาว-ดำ
ราคา 36,000.- /วัน

ค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หน้าทั่วไป
ขนาดต่ำกว่า 8 คอลัมน์นิ้ว
ราคา 2,075.-

หน้าทั่วไป
ขนาด 8-16 คอลัมน์นิ้ว
ราคา 1,875.-

หน้าทั่วไป
ขนาด 20 คอลัมน์นิ้ว
ราคา 1,750.-
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
ราคา 1,600.-

หน้าฟิกส์ ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 2,600.-

หน้าฟิกส์ สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 3,500.-

ปกหลัง สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 3,200.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 3,000.-

หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
หรือตรงข้ามหน้าสตรี
ราคา 3,850.-
*ค่าปรับส่งแบบล่าช้า ครั้งละ 5,000.-

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,350.-

หน้าฟิกส์ ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,450.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 2,200.-

หน้าฟิกส์ สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 2,350.-
ปกหลัง สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 2,400.-

งานศพ
ขนาดไม่เกิน 4x3คอลัมน์นิ้ว
ราคา 1,450.-
EAR เซ็คชั่นกีฬา
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 24,000.-

หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
จันทร์-ศุกร์ ลอยกลางเท่านั้น
ราคา 3,250.-

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,220.-

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 130,000.-

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 70,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 2x2.5คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 17,000.-

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ
110,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 4x7คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 55,000.-

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 2x2.5คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 15,000.-
Wrap
2 หน้า สี่สี
ราคา 900,000.-

Wrap
4 หน้า สี่สี
ราคา 1,200,000.-

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,452.-

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 146,410.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 73,205.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 22,627.-
ปกหน้าเซ็คชั่นสอง สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 133,100.-

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 110,000.-

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 60,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นธุรกิจ สี่สี
ขนาด 4x7 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 50,000.-

ปกหน้าเซ็คชั่นธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ
100,000.-
แบนเนอร์ ปก1สี่สี
ขนาด 6x2.5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 40,000.-

แบนเนอร์ ปก2สี่สี
ขนาด 6x2.5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 25,000.-
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 890.-

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,050.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ
96,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ
102,000.-

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,350.-

ระบุหน้า ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,450.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 2,200.-

ระบุหน้า สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 2,350.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x1.5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 100,000.-

ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา สี่สี
ขนาด 2.3x2 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 16,500.-
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา สี่สี
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ72,600.-

ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 145,200.-

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,200.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก ลงทุน สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 2,000.-

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,280.-

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,000.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,350.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 132,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
ครั้งละ 108,000.-

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,100.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,550.-

หนังสือพิมพ์ มติชน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,100.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา 1,550.-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรก
ซื้อสื่อโฆษณา บริการของเรา รับลงโฆษณา โฆษณาออนไลน์
โปรโมชั่นค่าโฆษณา ส่วนลด คลื่นวิทยุ ส่วนลด สิ่งพิมพ์ ส่วนลด ป้ายโฆษณา ราคาประกาศงานศพ
ส่วนลด ทีวี รายการทอร์คโชว์ รายการข่าว รายการวาไรตี้ รายการกีฬา ทีวีดาวเทียม
ส่วนลด web,apps LineTV LineToday Facebook Google Youtube Instagram
รับผลิตหนังโฆษณา รายชื่อลูกค้า ผลงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ ผลงานโฆษณาวิทยุ ผลงานโฆษณาทีวี
ติดต่อเรา สมัครงาน @Line

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 090-987-7388
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: agency.jindamanee