ค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ
โปรโมชั่นค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์
ยอดจำหน่าย 1.1 ล้านฉบับ ต่อวัน


หน้าการ์ตูน ชัยราชวัตร ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว ขาว-ดำ
ราคา 52,000.- (ทำแบบฟรี)
หน้า กีฬา
ขนาด 4x5col. สี่สี
ราคา 70,000.-
หน้า ตรงข้ามบันเทิง
ขนาด 8x15col. สี่สี
ราคา 462,000.-
หน้า สตรี
ขนาด 12x5col. สี่สี
ราคา 210,000.-

หนังสือพิมพ์รายวันยอดจำหน่าย
วันละ 750,000 ฉบับ


หน้า EAR ปกกีฬา
ขนาด 4x2col. สี่สี
ราคา 24,000.-


หน้า ปกกีฬา
ขนาด 6x5col. สี่สี
ราคา 66,900.-

หนังสือพิมพ์กลุ่มคนวัยทำงาน - คนรุ่นใหม่

หน้า ปก 1
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 99,000.-


หน้า ปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 90,000.-

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน
อันดับ 1


หน้า ปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 131,769.-


หน้า ปก 1 EAR
ขนาด 2x2col. สี่สี
ราคา 22,627.-


หน้า ปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 119,790.-
หนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษ อันดับ1
หน้า ปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 117,000.-
หน้า ปก1 EAR
ขนาด 2x2.5col. สี่สี
ราคา 17,000.-
หน้า ปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4col. สี่สี
ราคา 99,000.-

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หน้าทั่วไป
ขนาดต่ำกว่า 8 คอลัมน์นิ้ว
ราคา
2,075.-
หน้าทั่วไป
ขนาด 8-16 คอลัมน์นิ้ว
ราคา
1,875.-
หน้าทั่วไป
ขนาด 20 คอลัมน์นิ้ว
ราคา
1,750.-
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
ราคา
1,600.-
หน้าฟิกส์ ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
2,600.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
3,000.-
หน้าฟิกส์ สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
3,500.-
ปกหลัง สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
3,200.-
หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
หรือตรงข้ามหน้าสตรี
ราคา
3,850.-
*ค่าปรับส่งแบบล่าช้า ครั้งละ 5,000.-

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,350.-
หน้าฟิกส์ ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,450.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
2,200.-
หน้าฟิกส์ สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
2,350.-
ปกหลัง สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
2,400.-
งานศพ
รับขนาดไม่เกิน 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ราคา
1,450.-
EAR เซ็คชั่นกีฬา
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
24,000.-
หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
จันทร์-ศุกร์ ลอยกลางเท่านั้น
ราคา
3,250.-
*ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป จันทร์-ศุกร์ + ล๊อตเตอร์รี่ ลด 11% เสาร์-อาทิตย์ ลด 16%

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,220.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
130,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
70,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 2x2.5คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
17,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
110,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 4x7คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
55,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 2x2.5คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
15,000.-
Wrap
2 หน้า สี่สี
ราคา
900,000.-
Wrap
4 หน้า สี่สี
ราคา
1,200,000.-
*ลงโฆษณา สี่สีบวกเพิ่มครั้งละ 60,000.- *ลงหน้าปกสี่สี 6 ครั้ง แถม 1 ครั้ง *ลงหน้าเนื้อในสี่สี 3 ครั้ง แถม 1 ครั้ง *ส่วนลด 11%

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,452.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
146,410.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
73,205.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
22,627.-
ปกหน้าเซ็คชั่นสอง สี่สี
ขนาด 4x7คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
133,100.-
*ลงโฆษณา สี่สีบวกเพิ่มครั้งละ 55,000.- *ลงหน้าเนื้อในสี่สี 3 ครั้ง แถม 1 ครั้ง *ส่วนลด 10%

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
890.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
6x4 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
60,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
12x4 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
110,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นธุรกิจการตลาด สี่สี
ขนาด 4x7 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
50,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นธุรกิจการตลาด สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
100,000.-
แบนเนอร์ ปก1สี่สี
ขนาด 6x2.5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
40,000.-
แบนเนอร์ ปก2สี่สี
ขนาด 6x2.5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
25,000.-
*ลงโฆษณา สี่สีบวกเพิ่มครั้งละ 45,000.- *ตำแหน่งปก 6 ครั้ง แถม 1 ครั้ง *เนื้อในลงโฆษณา 3 ครั้ง แถม 1 ครั้ง *ส่วนลด 11%

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,050.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้วครั้งละ
ราคา
96,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
102,000.-
*ลงโฆษณา สี่สีบวกเพิ่มครั้งละ 38,000.- *ลงหน้าทั่วไป ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป 3 ครั้ง แถม 1 ครั้ง
*ส่วนลด 20% (ออกทุกวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์)

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,350.-
ระบุหน้า ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,450.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
2,200.-
ระบุหน้า สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
2,350.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x1.5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
100,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิงปกหน้ากีฬา สี่สี
ขนาด 2.3x2 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
16,500.-
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิงปกหน้ากีฬา สี่สี
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
72,600.-
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิงปกหน้ากีฬา สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
145,200.-
*เนื้อในลงโฆษณา 3 ครั้ง แถม 1 ครั้ง *ส่วนลด 22%

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,200.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก การลงทุน สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
2,000.-
*ลงโฆษณา สี่สีบวกเพิ่มครั้งละ 49,000.- *เนื้อในลงโฆษณา 2 ครั้ง แถม 1 ครั้ง *ส่วนลด 20%

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,280.-
*ลงโฆษณา สี่สีบวกเพิ่มครั้งละ 50,000.- *ลงหน้าเนื้อในสี่สี 3ครั้ง แถม 1ครั้ง *ส่วนลด 20% (ปกหน้าเซ๊คชั่นเศรษฐกิจ และการเงิน สี่สี ไม่มีแถม)

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,000.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,350.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
132,000.-
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว ครั้งละ
ราคา
108,000.-
*ลงหน้าทั่วไป ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป ส่วนลด 40% (ออกทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี)

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,100.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,550.-
*ลงหน้าทั่วไป ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป ส่วนลด 40%

หนังสือพิมพ์ มติชน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,100.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
ราคา
1,550.-
*ลงหน้าทั่วไป ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป ส่วนลด 40%
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรก
ซื้อสื่อโฆษณา บริการของเรา รับลงโฆษณา โฆษณาออนไลน์
โปรโมชั่นค่าโฆษณา ส่วนลด คลื่นวิทยุ ส่วนลด สิ่งพิมพ์ ราคาป้ายโฆษณา ราคาประกาศงานศพ
ส่วนลด ทีวี รายการทอร์คโชว์ รายการข่าว รายการวาไรตี้ รายการกีฬา
ส่วนลด web,apps Website LineTV LineToday Facebook Google Youtube Instagram
รับผลิตหนังโฆษณา รายชื่อลูกค้า ผลงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ ผลงานโฆษณาวิทยุ ผลงานโฆษณาทีวี
ติดต่อเรา สมัครงาน @Line

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 081-936-3558
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: krongkaew22