โฆษณาหนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ
โปรโมชั่นค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์

ยอดจำหน่าย 1.1 ล้านฉบับ ต่อวัน

ฟิคส์ หน้าการ์ตูน "ชัยราชวัตร" ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 52,000.- /วัน (ทำแบบฟรี)

ฟิคส์ หน้าเศรษฐกิจ
ขนาด 4x5col. ขาว-ดำ
ราคา 52,000.- /วัน
ฟิคส์ หน้ากีฬา
ขนาด 4x5col. สี่สี
ราคา 70,000.- /วัน
ฟิคส์ ตรงข้ามหน้าบันเทิง
ขนาด 8x15col. สี่สี
ราคา 462,000.- /วัน
ฟิคส์ หน้าสตรี
ขนาด 12x5col. สี่สี
ราคา 210,000.- /วัน
หน้าฟิคส์ โฆษณาหน้าฟิคส์ โดดเด่น เห็นชัดเจน ไม่ปนกับโฆษณาชิ้นอื่น
หนังสือพิมพ์รายวันยอดขาย
วันละ 750,000 ฉบับ

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา EAR สี่สี
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
24,000.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปกกีฬา สี่สี
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
66,900.- /วัน

ฟิคส์ ตรงข้ามหน้าบันเทิง สี่สี
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
87,750.- /วัน
หนังสือพิมพ์กลุ่มคน
วัยทำงาน - คนรุ่นใหม่

ฟิคส์ หน้าปก 2 EAR สี่สี
ขนาด 6x2.5 คอลัมน์นิ้ว
23,750.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปก 1 สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
99,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
90,000.- /วัน
หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ
รายวัน อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR สี่สี
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว
22,627.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
131,769.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
119,790.- /วัน
หนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ อันดับ1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
17,000.- /วัน


ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
117,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
99,000.- /วัน
หน้าทั่วไป โฆษณาหน้าทั่วไป ราคาประหยัด เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
15,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
33,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
48,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
96,000.- /วัน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
16,200.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
27,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
40,500.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
72,900.- /วัน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
10,680.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
17,800.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
26,700.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
48,060.- /วัน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
17,424.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
29,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
39,200.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
69,696.- /วัน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
14,640.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
36,600.- /วัน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
21,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
31,500.- /วัน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
24,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
36,000.- /วัน
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
16,000.- /วัน

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
36,000.- /วัน

ค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ค่าปรับส่งแบบล่าช้า ครั้งละ 5,000.-

หน้าทั่วไป
ขนาดต่ำกว่า 8 คอลัมน์นิ้ว
2,075.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,600.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าฟิกส์ สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
3,500.-
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
3,000.-
หน้าทั่วไป
ขนาด 8-16 คอลัมน์นิ้ว
1,875.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าฟิกส์ ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
2,600.-
ปกหลัง สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
3,200.-
หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
หรือตรงข้ามหน้าสตรี
3,850.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป
ขนาด 20 คอลัมน์นิ้ว
1,750.- /คอลัมน์นิ้ว
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,350.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,200.-
ปกหลัง สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,400.-
EAR เซ็คชั่นกีฬา
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
24,000.- /ครั้ง
หน้าฟิกส์ ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
1,450.-
หน้าฟิกส์ สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,350.-
งานศพ
ขนาดไม่เกิน 4x3 คอลัมน์นิ้ว
1,450.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
จันทร์-ศุกร์ ลอยกลางเท่านั้น
3,250.- /คอลัมน์นิ้ว
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,220.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
17,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 4x7 คอลัมน์นิ้ว
55,000.- /ครั้ง
Wrap
2 หน้า สี่สี
900,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
130,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
110,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
15,000.- /ครั้ง
Wrap
4 หน้า สี่สี
1,200,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4คอลัมน์นิ้ว
70,000.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,452.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4 คอลัมน์นิ้ว
73,205.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว
22,627.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
146,410.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นสอง สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
133,100.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
110,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นธุรกิจ สี่สี
ขนาด 4x7 คอลัมน์นิ้ว
50,000.- /ครั้ง
แบนเนอร์ ปก1สี่สี
ขนาด 6x2.5 คอลัมน์นิ้ว
40,000.- /ครั้ง
หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
890.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 6x4 คอลัมน์นิ้ว
60,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นธุรกิจ สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
100,000.- /ครั้ง
แบนเนอร์ ปก2สี่สี
ขนาด 6x2.5 คอลัมน์นิ้ว
25,000.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,050.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x4คอลัมน์นิ้ว
96,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
102,000.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,350.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,200.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x1.5 คอลัมน์นิ้ว
100,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา สี่สี
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
72,600.- /ครั้ง
ระบุหน้า ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ
1,450.-
ระบุหน้า สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,350.-
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา สี่สี
ขนาด 2.3x2 คอลัมน์นิ้ว
16,500.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง,กีฬา สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
145,200.- /ครั้ง
หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,200.- /คอลัมน์นิ้ว
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก ลงทุน สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
2,000.-
หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว
1,280.- /คอลัมน์นิ้ว
หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้ว
1,000.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,350.-
ปกหน้าเซ็คชั่นแรก สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
132,000.- /ครั้ง
ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
108,000.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ มติชน - ข่าวสด

หน้าทั่วไป ขาว-ดำ
ขนาด 60คอลัมน์นิ้ว
1,100.- /คอลัมน์นิ้ว
หน้าทั่วไป สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ
1,550.-
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 090-987-7388
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: agency.jindamanee