ติดต่อเรา..
เพื่อรับบริการที่ดีที่สุด

Service Manager
กรองแก้ว เปี่ยมการุญวงษ์ (แก้ว)
081-936-3558
Media Director
ธวัชชัย อุทัยวิวัฒน์กุล (เป็ด)
081-486-2933
Advertising Sales Manager
สุดใจ คุ้มผาติกุล (ลูกท้อ)
094-426-9569
Account Executive
นิทวรรณ อุดรวงค์ (นิท)
083-666-6700
Co Director
พรทิพย์ การเพียร (ทิพย์)
080-252-5464
ติดต่อโฆษณา
บริษัท จินดามณี จำกัด 253 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. (02) 439-1752 สายด่วน : 081-936-3558
Email : marketing@jindamanee.co.th
วางแผนโฆษณา

หน้าแรกซื้อสื่อโฆษณาบริการของเรารับลงโฆษณาโฆษณา Online

โปรโมชั่น - ส่วนลด

โปรโมชั่นค่าโฆษณาส่วนลดรายการทีวีส่วนลดคลื่นวิทยุส่วนลดสื่อสิ่งพิมพ์ราคาประกาศงานศพ

ราคาสื่อ Online

ราคา websiteราคา LineTVราคา Facebookราคา Googleราคา Youtube

ผลงานโฆษณา

รายชื่อลูกค้าหนังสือพิมพ์สปอตวิทยุทีวี + อนิเมชั่น 3D

ติดต่อเรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสมัครงาน

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 081-936-3558
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: krongkaew22