บริการซื้อสื่อโฆษณา

บริษัท จินดามณี จำกัด ให้บริการซื้อสื่อโฆษณาแบบครบวงจรมากว่า 20 ปี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด และวางแผนซื้อสื่อโฆษณาทุกประเภท
สื่อโฆษณา ทีวี ดิจิตอล
ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ และ เคเบิ้ลทุกช่อง
สื่อโฆษณา online
ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทาง Socialmedia, Application, Website ต่างๆ
สื่อโฆษณา ประเภทอื่นๆ
สื่อกลางแจ้ง, รถไฟฟ้า BTS, รถ TAXI, รถเมล์ปรับอากาศ, รถแห่, ป้ายรถเมล์, โรงหนัง, ป้ายโฆษณา
สื่อโฆษณา วิทยุ
ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางสถานีวิทยุ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ
สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์
ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ และนิตยสารชั้นนำ ทุกกลุ่มเป้าหมาย
นอกเหนือจากการให้บริการซื้อพื้นที่ สื่อโฆษณา ตามสื่อต่างๆแล้ว ทางบริษัท จินดามณี จำกัด
ยังให้บริการงานด้าน Production ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงผลิต สปอตโฆษณาทางวิทยุ
เพื่อความสะดวกของลูกค้าในรูปแบบของ "One Stop Service"
Go to Top

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.