ผลงานซื้อสื่อโฆษณา
หนังสือพิมพ์
.
ลูกค้า การเงิน การธนาคาร
.
ลูกค้า Shoping สินค้าทั่วไป
.
ลูกค้า อสังหาริมทรัพย์
.
ลูกค้า สุขภาพ และความงาม
.
ลูกค้า การศึกษา สาระ ความรู้
.