ผลงานซื้อสื่อโฆษณา
หนังสือพิมพ์
.
สื่อโฆษณา การเงิน การธนาคาร
.
สื่อโฆษณา Shoping สินค้าทั่วไป
.
สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์
.
สื่อโฆษณา สุขภาพ และความงาม
.
สื่อโฆษณา การศึกษา สาระ ความรู้
.