บริการประกาศงานศพ
งานพระราชทานเพลิงศพ งานฌาปนกิจศพ

เพราะเราทราบดีว่าการลงประกาศงานศพนั้นมีความจำเป็นที่ลูกค้าต้องการลงอย่างเร่งด่วน
เราจึงปรับปรุงการให้บริการด้วยความรวดเร็วให้ทันกับความต้องการของท่านเจ้าภาพสามารถลง
ประกาศงานศพ ได้ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
เอกสารประกอบในการลงโฆษณาหนังสือพิมพ์
ต้องมีใบมรณะบัตร
สั่งจอง ลงโฆษณาก่อนล่วงหน้า 3 วัน พร้อมโอนเงิน
ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT 7%
บริการแบบโฆษณา "ฟรี"
บริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์
ราคาประกาศงานศพ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
8,300.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 2x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
12,000.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
15,000.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
21,150.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x4คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
28,000.-
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ขนาด 4x5คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
35,000.-
ราคาประกาศงานศพ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
6,900.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 2x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
9,300.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
12,000.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
17,500.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x4คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
23,200.-
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ขนาด 4x5คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
29,000.-
ราคาประกาศงานศพ หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 2x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
4,400.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 2x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
5,640.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x2คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
7,520.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x3คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
11,280.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x4คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
15,040.-
หนังสือพิมพ์ มติชน
ขนาด 4x5คอลัมน์นิ้ว
ราคาพิเศษ
18,800.-
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.